دانلود کاتالوگ محصول

شير ساده

شیرهای ساده با فشردن و چرخاندن دسته کنترلی در جهت پادساعتگرد باز می شوند . این فرآیند باعث جدایی ضامن نگهدارنده از وضعیت خاموش می گردد و اجازه چرخش و پس از آن عبور گاز از شعله پخش کن را می دهد.

شیر ساده

201 _ پایه پیچی آلیاژی

دانلود کاتالوگ محصول
شیر ساده

211 _ پایه کلمپی آلیاژی

دانلود کاتالوگ محصول
شیر ساده

213_کابینتی آلیاژی

دانلود کاتالوگ محصول
شیر ساده

201 _ پایه پیچی برنجی

دانلود کاتالوگ محصول
شیر ساده

211_پایه کلمپی برنجی

دانلود کاتالوگ محصول
شیر ساده

213 _کابینتی برنجی

دانلود کاتالوگ محصول

شير ترموکوپل دار

در ساختار شیرهای ترموکوپل دار برای جلوگیری از نشت گاز در اثر خاموشی ناگهانی شعله از الکترومگنت و ترموکوپل استفاده می شود.

ترموکوبل

315 _خروجی°90 افقی آلیاژی

دانلود کاتالوگ محصول
ترموکوبل

343 _خروجی°90 عمودی آلیاژی

دانلود کاتالوگ محصول
ترموکوبل

344 _کابینتی مدل 3 آلیاژی

دانلود کاتالوگ محصول
ترموکوبل

343 _ خروجی°90 عمودی برنجی

دانلود کاتالوگ محصول
ترموکوبل

320 _خروجی°45 افقی برنجی

دانلود کاتالوگ محصول
ترموکوبل

315 _خروجی°90 افقی برنجی

دانلود کاتالوگ محصول

شير ترموستاتيک

شیرهای ترموستاتیک برای ثابت نگه داشتن دمای داخلی فرهای اجاق گاز استفاده می شوند که در آنها سنسور دمایی (حباب ترموستات ) با کم و زیاد کردن دما، آن را به میزان دلخواه از پیش تعیین شده می رساند.

ترموکوبل

401 _ شیر ترموستات تک خروجه

دانلود کاتالوگ محصول
ترموکوبل

403 _ شیر ترموستات دوخروجه

دانلود کاتالوگ محصول
ترموکوبل

403 _ شیر ترموستات دو خروجه آلیاژی

دانلود کاتالوگ محصول

سرشعله

سرشعله از مهمترین قطعات اجاق گاز به شمار میرود که وظیفه آن هدایت مناسب شعله به سمت ظرف برای انتقال حداکثر گرما است. طراحی مناسب و استفاده از مواد اولیه مرغوب در سرشعله نقش بسزایی در استفاده حداکثری از گاز ورودی و پایین آوردن مصرف دارد.

ترموکوبل

سری 2 _ سرشعله کوچک

دانلود کاتالوگ محصول
ترموکوبل

سری 2 _ سرشعله متوسط

دانلود کاتالوگ محصول
ترموکوبل

سری 2 _ سرشعله پلوپز

دانلود کاتالوگ محصول
ترموکوبل

سری 2 _ سرشعله بزرگ

دانلود کاتالوگ محصول

سيم ترموکوپل

ترموکوپل و مگنت به عنوان یک وسیله ایمنی در وسایل گازسوز به کار می روند. پارس شیر سیم ترموکوپل های متنوعی به بازار عرضه می کند که قابلیت نصب بر روی شعله پخش کن های مختلف را داراست و با انواع مگنت قابل ترکیب است.

ترموکوبل

ﺳـــﯿﻢ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘـــﻞ ﻣﺨﺼـــﻮص

دانلود کاتالوگ محصول
ترموکوبل

ﺳـــﯿﻢ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘـــﻞ ﻓﯿـــﺶ آﻧﺘـــﻨﯽ

دانلود کاتالوگ محصول
ترموکوبل

ﺳـــﯿﻢ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘـــﻞ ﻟﻮﻟـــﻪ اي

دانلود کاتالوگ محصول
ترموکوبل

ﺳــﯿﻢ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘــﻞ ﺳــﻪ ﺳــﯿﻢ -زﻣﺎﻧــﺪار

دانلود کاتالوگ محصول

قطعات یدکی

تکمیل فرآیند تولید و نصب قطعات اجاق گاز، سماور و بخاری نیازمند ملزوماتی ازجمله انواع پیچ، مهره و بست است.