آموزش یکی از مهمترین ارکان رشد سازمان و ایجاد زبان مشترک بین فردی با شبکه ارتباطی شرکت پارس شیر محسوب می شود. در این بخش، سعی شده جهت آشنایی افراد مختلف با استانداردهای ایران جهت نصب و آزمون محصولات شرکت پارس شیر، برخی از دستورالعمل ها و استاداردها به اشتراک گذاشته شود.

راهنمای نصب

شیرهای ایمنی  بر روی اجاق گاز

الزامات طراحی و روش های آزمون سماورگازی

استاندارد ملی ایران

فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری

ویرایش ۱۳۹۳

استاندارد وسایل پخت و پز گازسوز خانگی

استاندارد ملی ایران

آموزش

روش اندازه گیری فشار سیالات

نمونه دستورالعمل

نصب اجاق گاز ایستاده

آشنایی با ترموکوپل و سیستمهای نظارت بر شعله

بر اساس استاندارد ۸۸۷۶

کنترلهای چندگانه گاز برای وسایل گازسوز

استاندارد ۴۵۱۲

استاندارد شیرهای دستی

۱۰۲۷۷

advanced writers essaylib

استاندارد بخاری بدون دودکش

۷۲۶۸

استاندارد شیرهای

ترموکوپلدار و ترموستاتیک

نکات ایمنی

استفاده از ادوات و وسایل گازسوز خانگی