آموزش یکی از مهمترین ارکان رشد سازمان و ایجاد زبان مشترک بین فردی با شبکه ارتباطی شرکت پارس شیر محسوب می شود. در این بخش، سعی شده جهت آشنایی افراد مختلف با استانداردهای ایران جهت نصب و آزمون محصولات شرکت پارس شیر، برخی از دستورالعمل ها و استاداردها به اشتراک گذاشته شود.

راهنمای نصب

شیرهای ایمنی  بر روی اجاق گاز

الزامات طراحی و روش های آزمون سماورگازی

استاندارد ملی ایران

فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری

ویرایش ۱۳۹۳

استاندارد وسایل پخت و پز گازسوز خانگی

استاندارد ملی ایران

آموزش

روش اندازه گیری فشار سیالات

نمونه دستورالعمل

نصب اجاق گاز ایستاده

آشنایی با ترموکوپل و سیستمهای نظارت بر شعله

بر اساس استاندارد ۸۸۷۶

کنترلهای چندگانه گاز برای وسایل گازسوز

استاندارد ۴۵۱۲

استاندارد شیرهای دستی

۱۰۲۷۷

استاندارد بخاری بدون دودکش

۷۲۶۸

استاندارد شیرهای

ترموکوپلدار و ترموستاتیک

نکات ایمنی

استفاده از ادوات و وسایل گازسوز خانگی